Asperger
coach Aspergercoaching
Mijn ervaring als asperger met
als basis een gedegen opleding

  Neem contact op   Volg Bettie van Veen op Twitter   Bettie van Veen op LinkedIn   Volg Bettie van Veen op Facebook

Bettie van Veen - Aspergercoach

Bettie van Veen, Aspergercoach

Ambassadeur van Autisme Ten Top

Investeren in het talent van mensen met (een vorm van) autisme loont!

De missie is de verbetering van de positie van hoger opgeleide mensen met een vorm van autisme op de arbeidsmarkt en een verbetering van de integratie in de huidige maatschappij van genoemde doelgroep.

'Small talk'

Small talk is de smeerolie van de conversatie

Ook zo'n hekel aan small talk? Hoe begin je een conversatie? Ik houd niet van prietpraat en begin dus niet over het weer of zoiets.

Ik heb ervaren dat een gesprek beginnen met een vraag, werkt. De ander begint te vertellen en het contact is gelegd. In het antwoord van de ander vind ik aanknopingspunten om de conversatie gaande te houden.