Asperger
coach
Aspergercoaching
versterking van je kwaliteiten

  Neem contact op   Volg Bettie van Veen op Twitter   Bettie van Veen op LinkedIn   Volg Bettie van Veen op Facebook

Coaching van Aspergers - Bettie van Veen - Aspergercoach

Wat is coaching?


Coaching werkt alleen als je er voor de volle 100% voor wilt gaan

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. Ik stel eerst met je het doel van het coachtraject vast. Ik laat je oefenen met dingen die je lastig vindt. Na zo'n traject sta je als Asperger steviger in je schoenen.


Wat is coaching niet?


Coaching is gericht op de toekomst en niet op het verleden

  • Een coach is geen therapeut, die in je verleden gaat graven.
  • Een coach is geen adviseur, die adviseert wat je moet doen.
  • Een coach is geen baas, die opdrachten geeft.
  • Een coach is geen docent, die kennis overdraagt.
  • Een coach is geen arts, die geneest.
  • Een coach stelt geen diagnose.


Oplossingsgericht


Coaching is gericht op oplossingen en niet op problemen

Samen vertalen we de coachvraag naar een meetbaar en haalbaar doel. Het traject is erop gericht dit doel te halen. Ik werk dus heel resultaatgericht.

De resultaten kunnen zijn:

  • Je beter staande kunnen houden in een minder gestructureerde omgeving,
  • Beter weten hoe je een gesprek kunt beginnen,
  • Beter kunnen opschieten met collega's.

Individuele ondersteuning met praktische opdrachten

Samen inventariseren we wat je het meeste hindert in de sociale interactie met andere mensen. Jij geeft aan waar je het eerste aan wil werken. Tussen de sessies kun je oefeningen doen in het dagelijks leven om meer zelfvertrouwen te krijgen.

Tijdens de begeleiding sta jij centraal. De gesprekken zijn dan ook individueel.

Daarbij kan het zinvol zijn om bijvoorbeeld je partner, je ouders, leidinggevende of een vriend een enkele keer erbij te betrekken. Alleen wanneer dat bijdraagt aan de oplossing van jouw situatie.